Home Projekti

Projekti

„Osobni asistenti“ (2016.– 2019.), projekt financiran od strane Europske unije, ESF Glavne aktivnosti: Osiguravanje usluga osobne asistencije koja predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom istupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti svakodnevnoživljenja i samozbrinjavanja. Pružatelji usluge osobne asistencije su osobe u nepovoljnom položaju natržtu rada.

„Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH“ (2018.– 2019.), projekt financiran od strane Nacionalne zaklade zarazvoj civilnoga društva. HSUTI unutar Razvojne suradnje kao 8. Centar znanja prenosi specifična znanja ostalim savezima iz Centra i to predstavljajući Područje 1. Obitelj i Područje 13. Rekreacija, razonoda i sport prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2016.-2020.. 

Zajedno sa ostalih 12 Saveza HSUTI je suradna organizacija 8. Centra znanja za podizanje kvalitete života OSI

Popis savez udruga osoba s invaliditetom – 8. Centar  znanja

 • Hrvatski savez slijepih
 • Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
 • Savez društava multiple skleroze Hrvatske
 • Hrvatski savegluhih inagluhih
 • Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara
 • Hrvatski savegluhoslijepih osoba “Dodir”
 • Savez društava distrofičara Hrvatske
 • Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize
 • Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida
 • Savez udruga za autizam Hrvatske
 • Hrvatski savez udruga invalida rada
 • Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama
 • Savez civilnih invalida rata Hrvatske

Zajedno u zajednici“(2017.-2020.),trogodišnji program financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, danas Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Glavne aktivnosti: Edukacija za roditelje i članove obitelji osoba s invaliditetom o poticanju neovisnosti i socijalnog uključivanja svojih članova obitelji s invaliditetom u društvenu zajednicu; održavanje Ljetnog kampa za osobe s invaliditetom putem kojeg se osobama s invaliditetom tijekom ljeta pruža mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, razvijanja samopouzdanja i neovisnosti te socijalnih kontakata, anjihovim članovima obitelji pružit ćese mogućnost za kortenje odmora; Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom članica HSUTIa o načinima sprječavanja institucionalizacije osoba s invaliditetom, važnosti i mogućnosti njihovog doprinosa istom, uz prezentiranje pozitivnih primjera prakse pružanja izvaninstitucionalnih usluga osobama s invaliditetom u zajednici u kojoj žive.

„Vodič kroz zakonske propise o pravima osoba s invaliditetom“ (2018. godina), projekt financiran od strane GRADAZAGREBA – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Osnovna svrha projekta je pridonijeti aktivnom uključivanju i integriranju osoba s invaliditetom u život zajednice pružanjem konkretne pomoći u ostvarivanju njihovih prava.

Vodič kroz zakonske propise o pravima OSI“ ujedno je i praktični vodič kroz pravne propise za OSI u sažetom obliku, uz pomoć kojeg će svaka osoba s invaliditetom moći brzo i jednostavno saznati koja su njezina prava obzirom na vrstu invaliditeta i kojoj se instituciji treba obratiti radi ostvarivanja nekogod svojih, Ustavom zajaenih, prava. Novo izdanje Vodiča 2018. sadržava najnovije izmjene i dopune zakonskih propisa koji se odnose na prava osoba s invaliditetom.

»Zajedno protiv nasilja« (2018. godina), projekt financiran od strane Zagrebačke županije. Osnovni ciljevi Projekta su informiranje osoba s invaliditetom o zaštiti od nasilja u obitelji te senzibiliziranje javnosti o važnosti prevencije i zajedničkog djelovanja u suzbijanju nasilja u obitelji osoba s invaliditetom. Projekt je sadržavao aktivnosti izrade edukativnih brošura s informacijama o zaštiti od nasilja u obitelji te tribinu na temu Nasilje u obitelji i osobe s invaliditetom. HSUTI je Tribinom prenio specifična znanja skrenuvši pozornost na posebno ranjivu skupinu žrtava nasilja – osobe s invaliditetom, koje osim u obitelji, nasilje doživljavaju i u institucionalnom te socijalnom okruženju. Sudionici Tribine okupili su se s ciljem informiranja osoba s invaliditetom o zaštiti od nasilja u obitelji, pri čemu su upozorili javnost kako je problematika nasilja u obitelji osoba s invaliditetom nedovoljno istražen i prepoznat problem. Pored navedenog, govorilo se i o djelovanju resornih institucija i stručnjaka u području zaštite osoba s invaliditetom od nasilja u obitelji, statističkim pokazateljima, dosezima znanstvenih istraživanja, te normativnom reguliranju nasilja u obitelji.