EDUKACIJA O MEĐUSEKTORSKOM UMREŽAVANJU

0
64
IMG_20210122_144838.jpg

                      

 

IMG_20210122_145046.jpg

 

21. siječnja 9:00 – 15:00 sati

22. siječnja 9:00 – 13:00 sati

U sklopu provedbe projekta Platforma 50+ održana je radionica, dana 21. i 22. siječnja. Radionica se sastojala od teorijskog dijela – predavanja koje je održao Nikola Buković, te praktičnog dijela koji se sastojao od rada u malim grupama te rada u plenarnoj grupi.Radionica nam je dala teorijsku podlogu o konceptu umrežavanja te nas je osnažila kroz praktične vježbe i zadatke koje smo uspješno obavili u malim grupama. Stručni suradnik Luka Keller aktivno je sudjelovao na radionici ipred HSUTI.