ODRŽAN 53. KOORDINACIJSKI SASTANAK 8. CENTRA ZNANJA

0
175
1 koordinacijski 1

Dana 18. svibnja održan je 53. sastanak 8. Centra znanja kojem je ispred HSUTI nazočio Stručni suradnik Luka Keller. Na sastanku se između ostalog raspravljalo o sljedećim temama:

 1. objava na portalu Index o oduzimanju 450 miliona kuna namjenjenih za zapošljavanje osoba s       invaliditetom.

2. raspuštanje Sabora bez donošenja Zakona o O.A., novog Zakona o inkluzivnom dodatku, novog Zakona o socijalnoj skrbi te  Zakona o sustavnom financiranju reprezentativnih udruga.

Na taj način temeljni zahtjevi našeg pokreta nisu pretočeni u zakone koji su nam nasušno potrebni.

 

Savezi će uputiti dopis Predsjedniku Vlade RH i Predsjedniku Republike kojim će apelirati da se zahtjevi našeg pokreta usvoje i realiziraju. Također, savezi će prikupiti podatke o broju zaposlenih u udrugama članicama saveza okupljenih u 8. Centru znanja te ukupan broj fizičkih osoba koje su članovi udruga u sklopu saveza koji čine 8. Centar znanja.

Ispred HSUTI smo predložili da 8. Centar znanja organizira sučeljavanje kandidata za Hrvatski sabor iz više opcija te da nam prezentiraju svoje programe i politike koje se tiču osoba s invaliditetom.

1 koordinacijski 2

1 koordinacijski 3

1 koordinacijski 4