Projekti

0
1666
 1. „Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH“ projekt financijski podržava Nacionalna zakladaza razvoj civilno društva.

Zajedno sa ostalih 12 Saveza HSUTI je suradna organizacija 8. Centra znanja za podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

HSUTI-u je za 2021. godinu odobreno sredstava u iznosu od 350.700,65 kn za provedbu aktivnosti u sklopu Centra znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

U sklopu Centra znanja za društveni razvoj Savez je provodio aktivnosti iz 4 područja: istraživanja i analize javnih politika, prijenosa specifičnih znanja u RH i u zemljama jugoistočne Europe, razvoja društvenih potencijala i zagovaranja pozitivnih društvenih promjena.

 

8. Centar znanja čine:

 1. Hrvatski savez slijepih
 2. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
 3. Savez društava multiple skleroze Hrvatske
 4. Hrvatski savez gluhih i nagluhih
 5. Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara
 6. Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“
 7. Savez društava distrofičara Hrvatske
 8. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize
 9. Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom
 10. Savez udruga za autizam Hrvatske
 11. Hrvatski savez udruga invalida rada
 12. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama
 13. Savez civilnih invalida rata Hrvatske

 

2. Trogodišnji program „Socijalizacija, edukacija i rekreacija OSI“

Tijekom 2021. godine Savez je provodio drugu godinu aktivnosti odobrenih po Programu ”Socijalizacija, edukacija i rekreacija OSI” financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Glavne aktivnosti:

1) edukacija za roditelje/skrbnike i osobe s invaliditetom o poticanju neovisnosti i socijalnog uključivanja svojih članova s invaliditetom u društvenu zajednicu; održavanje Ljetnog kampa za osobe s invaliditetom, putem kojeg im se pruža mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, razvijanja samopouzdanja i neovisnosti te socijalnih kontakata.

2) Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom članica HSUTI o načinima sprječavanja institucionalizacije OSI, važnosti i mogućnosti njihovog doprinosa istom, uz prezentiranje pozitivnih primjera prakse pružanja izvaninstitucionalnih usluga osobama s invaliditetom u zajednici u kojoj žive. Na Simpoziju voditelji udruga OSI usvajaju znanja i vještine važne za djelovanje i rad udruge.

 

3. Projekt ”Osobni asistenti 2”

Nositelj Projekta je Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, dok je partner na Projektu Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Vrijednost Projekta je 2.380.038,09 kuna, a razdoblje provedbe Projekta je 26 mjeseci (27.03.2020.-27.03.2022.).

Ciljna skupina:

 1. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,
 2. Osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.

Projekt financiran je u okviru natječaja ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II” u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projektom se osigurava usluga osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom invaliditeta, osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Projektom se pruža potpora neovisnom življenju: pravo na izbor, odgovornost za donošenje odluka i pravo na pogrešku.

Projekt doprinosi osnaživanju i samoodređenju pojedinaca s invaliditetom za izjednačavanje mogućnosti kroz uklanjanje i smanjivaje prepreka u društvu. Usluga omogućava osobi realizaciju aktivnosti koje osobe s invaliditetom ne mogu obaviti same, što doista doprinosi izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Razvojem usluge osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanje institucionalizacije.

Opći cilj je jačanje socijalne uključnosti osoba s invaliditetom.

Specifični cilj je povećanje socijalne uključensoti i unaprijeđenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

 

4. Platforma 50+ (Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali)

Projekt financiran od strane Europske unije, ESF, posrednička tijela MRMOSP  i NZRCD.

Nositelj projekta je SOIH a HSUTI je jedan od partnera. U partnerstvu je još 10 saveza osoba s invaliditetom te Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci a projektni moduli su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica, ispitivanje javnog mijenja i potreba društva, provedba tri znanstvena istraživanja, izrada smjernica za razvoj javnih politika, analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.