Search
Close this search box.
Novosti

Dan prava djeteta

20.i 21. 11. HSUTI je sudjelovao u obilježavanju Dana prava djeteta u gradu Dubrovniku.
20.11. predsjednica je posjetila članicu HSUTI-a “Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida županije dubrovačko-neretvanske.”

Predsjednica spomenutog društva Antonia Rosazghey, s članovima predsjedništva i nadzornog odbora srdačno je dočekala predsjednicu HSUTI-a te su svi zajedno raspravljali o prijedlogu novog Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog interesa za RH. Ovo društvo je aktivno sudjelovalo u raspravi i dalo mnogobrojne konstruktivne prijedloge za promjene predstavljenog zakona radi interesa udruga i OSI. Sve primjedbe o Zakonu kao i ostale, predsjednica će u pismenom obliku uputiti nadležnim institucijama radi njihovog pravovremenog reagiranja na iste kako bi u konačnici bio prihvaćen valjani Zakon o udrugama OSI koji će biti svima prihvatljiv i od koristi. Bilo je riječi i o ostalim problemima od kojih bi izdvojili financiranje osnovne djelatnosti, momentalno gorući problem svih udruga članica HSUTI-a.

 

 

Dana, 21.11 Jozefina Kranjčec održala je dvije radionice u osnovnoj školi “Marin Držić” u Dubrovniku pod nazivom “Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni školski program”, u sklopu obilježavanja Dana prava djeteta u organizaciji i uz financijsku potporu grada Dubrovnika u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo dubrovačko-neretvanske županije, Razvojnom agencijom grada Dubrovnika – DURA, i drugima. Na radionici u OŠ Marin Držić sudjelovalo je 180 učenika kojima je nakon stručnog predavanja podjeljen “Bontončić – ili kako svima biti prijatelj.” Iako su ovakve radionice imali prije nekoliko godina u gradu Dubrovniku, potrebno je iste provoditi kontinuirano kako bismo u konačnici dobili educiranu generaciju djece o tome tko su i što djeca s teškoćama u razvoju, kako se s njima pravilno ophoditi i komunicirati te koje vrste invaliditeta postoje.

Skip to content