Search
Close this search box.
HSUTI WEB SLIKA
Content

O HSUTI-ju

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom osnovan je 1970. godine. Od osnivanja do danas Savez je dva puta mijenjao naziv i ustrojstvo te Statut usklađivao s važećim propisima.

Danas HSUTI u svom članstvu ima 50 lokalnih udruga osoba s tjelesnim invaliditetom iz 47 gradova diljem Hrvatske.

Na Skupštini, dana 25. studenoga 2010. godine, za predsjednicu HSUTI-ja izabrana je gospođa Jozefina Kranjčec.

Temeljna načela rada Saveza

 • dobrovoljnost
 • demokratski ustroj i način odlučivanja
 • potpuna ravnopravnost svih članica
 • poštivanje zajedničkog dogovora uz nepovredivost identiteta i interesa svake od članica

 

TEMELJNI CILJEVI HSUTI-ja (prema Statutu):

1. Promicanje ljudskih prava, neovisnog življenja, razvoja univerzalnog dizajna i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom,

2. Koordiniranje s nadležnim državnim tijelima, organizacijama civilnog društva i institucijama koje u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom, a za dobrobit članica Saveza.

3. Sustavno praćenje potreba osoba s tjelesnim invaliditetom, poticanje mjera i predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom radi unaprjeđenja socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, habilitacije, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s invaliditetom i njihovih članova obitelji.

4. Praćenje trendova razvoja tehnologija za usavršavanje ortopedskih pomagala i poticanje njihove primjene te mogućnosti nabave istih osobama s invaliditetom,

5. Kontinuirano pružanje stručne i tehničke potpore članicama radi prosperiteta istih,

6. Poticanje i pomoć u osnivanju udruga osoba s tjelesnim invaliditetom na području Republike Hrvatske,

7. Provedba i monitoring implementacije Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetoma i drugih međunarodnih akata, nacionalne strategije i lokalnih strategija koje se odnose na prava i status osoba s invaliditetom,

8. Razvoj i unapređenje jedinstvene mreže članica radi utjecaja na razvoj politika u području invaliditeta putem djelovanja na institucije RH i EU,

9.Unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom razvojem sustava samostalnog življenja osoba s invaliditetom radi izjednačavanja mogućnosti,

10. Redovito obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih dana važnih za OSI, te poticanje stvaralačke i kulturne aktivnosti članica na prigodnim manifestacijama,

11. Obavljanje svih drugih poslova od koristi za Savez i njegove članice.

PODRUČJA DJELOVANJA SAVEZA SUKLADNO CILJEVIMA:

 1. Socijalna djelatnost
 2. Zaštita zdravlja
 3. Ljudska prava
 4. Znanje obrazovanje i istraživanje
 5. Kultura i umjetnost
 6. Gospodarstvo
 7. Održivi razvoj
 8. Demokratska politička kultura
 9. Međunarodna suradnja

 

DJELATNOSTI HSUTI-ja:

–   praćenje, poticanje i usmjeravanje djelovanja članica i njihovo uključivanje u što većem broju;

        redovito sastajanje tijela upravljanja i članica radi provedbe programskih zadaća HSUTI;

        suradnja sa stručnjacima i drugim ljudima dobre volje u radu HSUTI, ustanova, službi, tijela i drugih čimbenika na poslovima od interesa za HSUTI i njegove članice;

       osnivanje radnih tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera važnih za poboljšanje i promicanje skrbi o osobama s invaliditetom;

        prikupljanje, obrada i tiskanje podataka o stanju, problemima i potrebama osoba s invaliditetom;

        priređivanje radnih i stručnih skupova o problemima i potrebama osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;

        organiziranje i educiranje vlastitih kadrova i svekolike javnosti o načinu rješavanja problematike osoba s invaliditetom;

        pomaganje članicama u rješavanju specifičnih teškoća njihovih članova;

        predlaganje rješenja za zadovoljavanje određenih potreba osoba s invaliditetom;

        prikupljanje novčanih priloga, sponzorstva, donacija iz zemlje i inozemstva;

        primanje i raspodjela humanitarne pomoći, sukladno odobrenju nadležnog državnog tijela;

        razmjena iskustava i informacija o radu s istim ili sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu;

        upoznavanje sredstava javnog priopćavanja s podacima, teškoćama i potrebama osoba s invaliditetom

        Snimanje audio-vizualnih djela edukativnog sadržaja iz područja djelovanja Saveza

        nakladnička djelatnost

        sudjelovanje u organizaciji ljetnih, zimskih i prigodnih kampova za osobe s invaliditetom

        pružanje informacija koje su od važnosti za članice, širu javnost i druge stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom (informiranje)

       proces prikupljanja i obrade podataka o članicama ili nekoj pojavi koja je relevantna za njihov položaj ili poboljšanje njihovog položaja (Istraživanje i procjenjivanje)

        direktan kontakt s članicama koji potiče razvoj njihovih mogućnosti sagledavanja uzroka i načina rješavanja problema (savjetovanje),

        Umrežavanje,koordiniranje i suradnja – aktivnosti stvaranja veza i povezanosti između dionika koji su relevantni za provođenje socijalne skrbi

      Suradnja s ministarstvom na unapređivanju mjera socijalne politike kroz rad u radnoj skupini ili kao neovisni inicijatori mjera i aktivnosti usmjerenih unapređivanju socijalne politike

        Obrazovanje o socijalnim temama – prijenos znanja prema korisnicima, drugim stručnjacima i široj javnosti

 

HSUTI kroz programe »Zajedno u zajednici« te »Učinkoviti ljudski potencijali – Razvoj usluge osobne asistencije za OSI« razvija izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi omogućavajući socijalnu uključenost i kvalitetno provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom. Programom »Zajedno u zajednici« HSUTI prenosi specifična znanja kroz Edukativne radionice za roditelje/skrbnike i osobe s invaliditetom kroz aktivnosti Ljetnog kampa. Jedna od aktivnosti navedenog Programa je i Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom kroz koji prenosimo specifična znanja na voditelje udruga i njihovih djelatnika. Uz redovno planirane aktivnosti za voditelje udruga osoba s invaliditetom HSUTI je u 2017. godini unutar 8. Centra znanja prenio specifična znanja ostalim savezima iz Centra i to predstavljajući Područje 1. Obitelj i Područje 13. Rekreacija, razonoda i sport prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2016.-2020..

HSUTI provodi i edukacije na području Grada Zagreba i ostalih gradovima udruga članica radi senzibilizacije i tolerancije u osnovnim školama te zbog lakše socijalizacije djece s teškoćama u redovni obrazovni sustav. U okviru ovih edukacija HSUTI koristi vlastiti priručnik »Bontončić ili kako svima biti prijatelj« koji se pokazao kao najadekvatniji za takve vrste edukacija.

 


Financijsko izvješće HSUTI-a za 2020.

Izvješće o radu HSUTI-a za 2020.


Financijsko izvješće HSUTI-a za 2019.

Izvješće o radu HSUTI-a za 2019

Financijsko izvješće HSUTI-a za 2018.

Izvješće o radu HSUTI-a za 2018.


EVALUACIJA 2017_2018

EVALUACIJA 2016_2017

EVALUACIJA 2015_2016

EVALUACIJA 2014_2015

 

Izvješće o radu 2017. godina

Bilanca 2017. godina

Financijsko izvješće prihodi i rashodi 2017. godina

 

Izvješće o radu 2016

Bilanca 2016. godina

STATUT

Revizija 2015

Izvješće o radu 2015. 

Financijski izvještaji za 2015

Financijski izvještaji za 2014

Financijski izvještaji za 2013

Financijski izvještaji za 2012

Financijski izvještaji za 2011

 

                                            

 

plakat letak radionice 16 Medium Medium Medium Small

 

 

projektOsobniAsistent

                                       

                                            IIIsimpozij

plakat radionice 

letak

letak2

rolUP

 

 

Skip to content