Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

HSUTI

Danas HSUTI u svom članstvu ima 50 lokalnih udruga osoba s tjelesnim invaliditetom iz 47 gradova diljem Hrvatske.

Vijesti

Svečana sjednica Povjerenstva Vlade RH za OSI

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u četvrtak 30. studenoga 2023. održana je svečana sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s...

Psihološka radionica ”Wellbeing i psihološka otpornost na poslu”

Nakon Redovne skupštine HSUTI-a, dana 29. studenog 2023. godine u hotelu ''Diplomat'' s početkom u 12.00 sati održana je Psihološka radionica ''Wellbeing i psihološka...

Redovna skupština HSUTI

Dana 29. studenog 2023. godine u hotelu ''Diplomat'' u Zagrebu održana je Redovna skupština HSUTI-a. Na Redovnoj skupštini HSUTI-a su prezentirana izvješća o radu, financijska...

28. hrvatski simpoziji osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u suorganizaciji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Hrvatskim zavodom...

Projekt ”Digitalno uključeni” – HSUTI uspješno održao ciklus radionica informatičke/digitalne pismenosti

HSUTI je kroz projekt ''Digitalno uključeni'' i ciklus 3 online radionica informatičke/digitalne pismenosti obrazovao osobe s invaliditetom u svrhu usvajanja osnovnog informatičkog obrazovanja i...

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom je započeo s provedbom projekta ”e-Pristupačnost”

Dana 20. studenog 2023. godine Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom je s Ministarstvom turizma i sporta sklopio ugovor o sufinanciranju projekata udruga...

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

Podaci

HSUTI
IBAN: HR7623600001101348351
OIB: 12859943483

Adresa ureda

HSUTI
Šoštarićeva 8,
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt

savez@hsuti.hr jozefina@hsuti.hr

tel: 01/4812-004
fax: 01/4920-153