Search
Close this search box.
Novosti

NACIONALNA ISKAZNICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – ZNAK PRISTUPAČNOSTI-PARKIRNA KARTICA

  • Danom 15. studenog 2023. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije nadležno za zaprimanje novih zahtjeva i izdavanje novih rješenja već na snagu stupa Zakon o povlasticama u prometu (Narodne novine, br. 133/23, u daljnjem tekstu: Zakon), kojim su između ostaloga regulirana prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta osoba s invaliditetom.
  • Osobe s invaliditetom će ubuduće povlastice oslobađanja ostvarivati temeljem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, koju će u posebnom postupku izdavati Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. – AKD (čl. 19. Zakona). Jednako tako AKD d.o.o. uspostavit će informacijski sustav povlastica u prometu, putem kojega će se obavljati informatička provjera ostvaruje li osoba koja predoči Nacionalnu iskaznicu određenu povlasticu. Prijelaznim i završnim odredbama Zakona je propisano da će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona donijeti provedbeni propisi kojima će se detaljno urediti postupak izdavanja Nacionalne iskaznice te funkcioniranje informacijskog sustava povlastica u prometu.
  • Od stupanja na snagu Zakona, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) više neće izdavati nova rješenja o korištenju povlastice, već će korisnik povlastice svoja prava dokazivati Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom, a dodatna provjera o pravu na povlasticu obavljat će putem informatičkog sustava.
  • Iznimno, u prijelaznom razdoblju do pune implementacije novog sustava, korisnici povlastica kojima je Ministarstvo izdalo rješenja o oslobađanju od plaćanja godišnje naknade i besplatne autoceste sukladno ranije važećim propisima, moći će svoja prava i dalje dokazivati temeljem tih rješenja.
  • Osobe s tjelesnim oštećenjem trebaju provjeriti da li su registrirani i upisani kao osoba s tjelesnim oštećenjem u ROI / HZJZ u kojem im je naveden postotak tjelesnog oštećenja i tada će ostvariti određene povlastice.
  • Sve osobe s tjelesnim oštećenjem prema novom Zakonu o povlasticama u prometu budu upisane u ROI i koje ostvaruju jedno od navedenih prava će bez podnošenja zahtjeva na adresu prebivališta u RH dobit javne isprave.
  • Sve će se to događati nakon što se donesu podzakonski akti te uspostaviti informacijski sustav povlastica u prometu koji će povezivati dobivene podatke o invaliditetu iz Registra osoba s invaliditetom s kriterijima iz Zakona.
  • Sve nove informacije će se javno objavljivati na mrežnim stranicama https://mosi.akd.hr

            Ili svoj upit možete poslati na korisnicka.podrska@akd.hr

Skip to content