Search
Close this search box.
Aktualnosti, Baza znanja

XIV. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Predsjednica HSUTI-ja Jozefina Kranjčec sudjelovala je od 23. do 25. lipnja 2023. godine na XIV. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”. Konferencija je održana u najstarijem gradu Albanije – Draču i to u organizaciji Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovogodišnja XIV. konferencija obuhvatila je raznovrsnu tematiku kao što su npr.: pitanja stavova stručnjaka o procesu tranzicije u ranoj intervenciji, psihosocijalna podrška roditeljima u sustavu rane intervencije, osobe s intelektualnim teškoćama i dr. Sama tematika grupirana je u pet cjelina: unapređenje kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvalitete života mladih, unapređenje kvalitete života odraslih, unapređenje kvalitete života djece, mladih i odraslih s onesposobljenjem i slobodne teme. Također, tematika je obrađena kroz 25 predstavljenih radova, uključujući i poster prezentaciju predsjednice HSUTI-ja – gđe Jozefine Kranjčec.

Tako je gđa Kranjčec na spomenutoj konferenciji sudjelovala s izlaganjem postera na temu: “Podrška prava – teškoće olakšava”. U svojem izlaganju, predsjednica HSUTI-ja primarno je istaknula:

  1. načine poboljšavanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihove uključenosti u društvo (npr. kroz donošenje zakonskih propisa i nacionalnih politika prostorne prilagođenosti za uključivanje osoba s invaliditetom) te
  2. vrste podrške koje se mogu pružiti osobama s oštećenjem fizičkog zdravlja te vrste podrške za osobe s intelektualnim teškoćama – i to kroz: udruge (npr. na području obrazovanja, zapošljavanja i rada i dr.) te institucije (npr. osiguravanjem prava iz sustava socijalne skrbi, mirovinskog sustava i dr.).

Nadalje, istaknula je i kako je uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu vrlo važan segment kvalitete života, a zbog čega različite konvenecije i deklaracije vezane uz osobe s invaliditetom daju na važnosti i preporučuju različite smjernice uključivanja te ranjive skupine u život zajednice (ponajprije lokalne, ali i šire). Usto, napomenula je i kako su razlozi nedovoljne uključenosti u život zajednice učestalo povezani s psihofizičkim mogućnostima same osobe s invaliditetom. Zaključila je kako će osobama koje nemaju mogućnost uključivanja u procese zapošljavanja novim Zakonom o osobnoj asisitenciji koji donosi Republika Hrvatska u 2023. godini biti omogućen dostojanstven život. Vrijedi istaknuti i kako je tzv. eng. light motive cjelokupne navedene poster prezentacije bio: “Inkluzija je ljudsko pravo!”.

Nadalje, u okviru navedene konferencije tiskana su dva Zbornika radova. Uz 107 radova objavljenih u zbornicima radova, u drugome dijelu Tematskog zbornika “Unapređenje kvalitete života i mladih”, tiskan je i poster gđe Kranjčec i to kao jedini poster tiskan u navedenim zbornicima radova, a što govori o visokoj kvaliteti samog postera, kao i izlaganja gđe Kranjčec. XIV. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih” tako je ponovno bila prilikom za zagovaranje prava i potreba osoba s invaliditetom, kao i širenje mreže kontakata HSUTI-ja i prezentaciju rada samog Saveza.

Skip to content