Search
Close this search box.
Aktualnosti, Baza znanja

Edukacija stručnjaka 8. Centra znanja – Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje u projektima financiranim od EU

Dana 20. prosinca 2021. godine stručnjaci  8. Centra znanja sudjelovali su na jednodnevnoj edukaciji ”Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje u projektima financiranim od EU” koju je održao PJR Consulting.

Ovaj program pruža uvid u posebnosti pojedinih medija, odgovarajući način medijskog nastupa kao i glavne značajke kriznog komuniciranja i upravljanja krzom.

Kako bi se poslovna komunikacija odvijala uspješno, ona se ne može raditi ”po sluhu”, bez određenih znanja, pripreme i plana. Nepohodno je da osoba koja komunicira u poslovnom okruženju ima određene vještine, sposobnosti, kompetencije i znanja, ali potrebno je naglasiti kako se komuniciranje uči kontinuirano – teorijski i u praksi kao i stalnim vježbanjem i promatranjem onih koji imaju vještine i znanja u ovom području. Pritom je potrebno uvažiti i određene posebnosti koje sa sobom donosi komuniciranje u okviru provedbe EU projekata.

Komunikacija je posebno važna u kriznim situacijama stoga je prgoram obuhvatio i neka od osnonih načela efektivne komunikacije rizika i upravljanja temama s naglaskom na proces i ključne sudionike u upravljanju krizom.

Edukaciji je ispred HSUTI-a prisustvovala Sofia Pavlešin Pintarić.

Skip to content