Search
Close this search box.
IMG_20210309_104146.jpg
Aktualnosti

Koordinacijski sastanak sa poslovnim partnerom UCDP Rijeka

 

 

Dana 09. ožujka 2021. godine u prostorijama HSUTI, Šoštarićeva 8 održan je Koordinacijski  sastanak sa poslovnim partnerom UCDP Rijeka  

i njihovim predstavnicima, radi poboljšanja kvalitete provedbe zajedničkog projekta putem kojeg pružamo uslugu osobne asistencije za 20 osoba sa invaliditetom iz Grada Rijeke. Diskutiralo se o etičkom kodeksu korisnika osobne asistencije i osobnih asistenata, o vođenju raznih evidencija radi pravdanja troškova prema Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, jer su sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

 

IMG_20210309_104203.jpg

 

IMG_20210309_124623.jpg

Skip to content