Search
Close this search box.
39. sastanakMedium
Aktualnosti

ODRŽAN 39. 40. I 41. PROŠIRENI KOORDINACIJSKI SASTANAK 8. CENTRA ZNANJA

Sredinom siječnja 2020. godine održano je nekoliko proširenih koordinacijskih sastanaka 8. Centra znanja. Na 39. proširenom koordinacijskom sastanku koji se održao 8. siječnja u prostoru Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Kneza Mislava 7, prezentiran je članak KUN POSI koji je za Alternativno izvješće priredio SDDH. Zatraženo je da prilozi Alternativnom izvješću budu pregnantniji i koncizniji. HSUTI je prezentirao svoj prilog za Alternativno izvješće u obliku komentara članka 33. Konvencije KUN POSI „Nacionalna provedba i praćenje.“

 

40. prošireni koordinacijski sastanak 8. Centra znanja imao je i dodatnu točku, a to su izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Riječ je o radnom dokumentu iz Ministarstva, koji brojnim inovacijama potire prava OSI. Prisutni su iznijeli argumentirane kritike dokumenta.

41. prošireni koordinacijski sastanak 8. Centra znanja održao se 14. siječnja u prostoru Hrvatskog saveza slijepih Draškovićeva 80. Tema sastanka bila je organizacija zadataka i podjela poslova, kao i rokovi za kompletiranje Alternativnog izvješća. Nadalje, utanačen je sastanak s Pravobraniteljicom za osobe sa invaliditetom, povodom najavljenih izmjena Zakona o socijalnoj skrbi na kojem će sudjelovati pet predstavnika 8. Centra znanja.j

39. sastanak 1

40 kordin.1

41. koordinacijski

Skip to content