Search
Close this search box.
Uncategorised

Nova presuda – Guberina protiv Hrvatske

Diskriminacija zbog odbijanja poreznog oslobođenja

Dana 22. ožujka 2016. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da su porezne vlasti diskriminirale g. Joška Guberinu (dalje: tužitelj) prilikom odlučivanja o njegovom zahtjevu za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
 
Naime, podnositelj je zatražio od Poreznog ureda Samobor oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prigodom kupnje kuće u Samoboru. U zahtjevu za oslobođenje od poreza tužitelj je naveo da kuću kupuje kako bi pribavio svom djetetu, stopostotnom invalidu, odgovarajući životni prostor. Stan u kojem je njegova obitelj do tada živjela nalazi se na trećem katu, u zgradi bez lifta, zbog čega je tužitelju bilo iznimno teško izvesti svoje dijete iz zgrade. Podnositelj je svoj zahtjev zasnovao na zakonskoj odredbi koja dopušta oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju da stjecatelj nekretnine kupuje prvu nekretninu radi rješavanja svojih stambenih potreba, a u vlasništvu nema drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njegove stambene potrebe.
 
Porezne vlasti su takav zahtjev odbile, obrazloživši svoju odluku činjenicom da je tužiteljev stan svojom površinom bio dovoljno velik za cijelu njegovu obitelj, te da je taj stan imao svu potrebnu infrastrukturu poput vode, struje i drugih komunalija.
 
Europski sud za ljudska prava je utvrdio da su porezne vlasti, bez razumnog i dostatnog objašnjenja, odbile uzeti u obzir specifičnost tužiteljevih stambenih potreba, imajući u vidu teški invaliditet njegovog djeteta. Time je tužitelj diskriminiran u odnosu na sve druge osobe koje stječu nekretninu radi zadovoljenja svojih stambenih potreba, te su oslobođene poreza na promet nekretnina ako postojeća nekretnina ne zadovoljava njihove stambene potrebe.
 
Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud sud je tužitelju dosudio 5.000 EUR-a na ime pretrpljene nematerijalne štete, te 11.500 EUR-a na ime troškova postupka.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ako niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude, ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Skip to content