Search
Close this search box.
Uncategorised

Tiskovna konferencija – Je li Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom izazov ili?

               Dana, 18. veljače 2015.g. – SOIH  je uz svoje koalicijske partnere  HSS i HUPT,  sazvao Tiskovnu konferenciju na temu: održivi razvoj kvotnog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije. Konferencija je održana u prostorijama Društva distrofičara Zagreb, Kruge 44, Zagreb.

  

                Novim Zakonom koji je stupio na snagu a u odnosu na Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI iz 2002 .g.  želi se pojasniti sustav kvotne vrijednosti i mogućnosti zamjenske kvote (odrađivanje stručne prakse, stručno osposobljavanje itd.),  te što je razumna prilagodba i koje poticaje u tu svrhu pruža Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  OSI .

                Na temelju međunarodne dokumentacije – Konvencija o pravima osoba s invaliditetom,  Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010 – 2020,  Europa 2020 te Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007 – 2015 prikazat će se i obveze koje je RH preuzela radi izjednačavanja mogućnosti OSI i osiguranja osnovnih preduvjeta za njihov kvalitetniji život.

Skip to content