Search
Close this search box.
Novosti

Redovna Izborno-izvještajna skupština

 Temeljem članka 22. Statuta Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, Predsjedništvo HSUTI-ja na sjednici održanoj 2. listopada 2014.g. donijelo je Odluku o sazivanju:

-REDOVNE IZBORNE  (IZVJEŠTAJNE) SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština je održana u utorak, 11. 11. 2014.g.u Hotelu Holiday, Jankomir 27, Zagreb. Za novo mandatno razdoblje (2015. – 2018.) ponovno je izabrana Jozefina Kranjčec, aktualna Predsjednica Saveza. Od ukupno 62 članice na Sjednici je sudjelovalo 37 delegata članica HSUTI.

Prijedlog dnevnog reda sastavljen je u par bitnih točaka:

1.Uvodna riječ Predsjednice i otvaranje sjednice Skupštine:

2.Izbor radnog tijela Skupštine:

          Radno predsjedništvo (tri člana)

          Verifikacijska komisija (tri člana)

          Kandidacijsko  – izborna komisija (tri člana)

          Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

3.Usvajanje Dnevnog reda

4.Usvajanje Poslovnika o radu Redovne izborne (i izvještajne) sjednice skupštine.

5.Usvajanje Izvješća verifikacijske komisije.

6.Učlanjenje u članstvo HSUTI-ja novih udruga  -Udruge OSI „Gea“ Garešnica i Društvo OSI Pula

7.Ispis iz članstva  nekih članica HSUTI-ja (na vlastitu incijativu)

8.Izvješće o radu HSUTI-ja, Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o Nadzornom odboru (za 2013.g. – 2014.g.).

9.Rasprava o izvješćima

10.Usvajanje Izvješća o radu, financijskog Izvješća i Izvješća Nadzornog odbora

11.Razrješnica dosadašnjim tijelima upravljanja HSUTI (Predsjednica, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Statutarna i Stegovna komisija)

12.Prijedlog kandidacijsko izborne komisije – kandidata za Predsjednika/cu HSUTI

13.Predstavljanje kandidata predloženih za Predsjednika/cu

                – Strateški plan za mandatno razdoblje od 4 godine

               – Operativni plan

14.Izbor Predsjednika/ce HSUTI  izvještaj Kandidacijsko-izborne komisije o rezultatima glasovanja

15.Prijedlog Predsjednika/ce i usvajanje istog za:

                -Dopredsjednika (2 člana)

                -Članovi Predsjedništva (9 članova)

                -Članovi Nadzornog odbora (3 člana i 3 zamjene)

                -Članovi Statutarne komisije (3 člana i 3 zamjene)

                -Članovi Stegovne komisije (3člana i 3 zamjene)

16.Usvajanje prijedloga

17.Razno

18.Zaključivanje rada Redovne izborne komisije (3 člana i 3 zamjene)

Nakon zaključivanja redovne izborne skupštine izabrana su tijela upravljanja od 2015.g. – 2019.g.

Predsjedništvo:

Jozefina Kranjčec, predsjednica HSUTI-ja, Ivica Bašić, dopredsjednik, Ivan Begić, dopredsjednik, članovi –  Stjepan Ključarićek, Đurđa Penava, Irene Ujčić Rob, Damir Brkić, Dren Dobrenić i Ante Puljević.

Nadzorni odbor

Anđelka Zelenko, predsjednica, članovi/ce – Rezika Janković, Davor Marić, Jurica Bizjak, Petar Gatarić i Ana Benzo

Statutarna komisija

Viktor Jozić, predsjednik, članovi/ce – Mladen Došen, Mladen Rajković, zamjene –   Vojislav Barač, Nikola Geček i Natali Stanić

Stegovna komisija

Članovi/ce – Josip Blažević, Gracijano Turčinović, Ljubomir Benjak, zamjenici –  Ramiz Durmić, Petar Rančić i Joso Džijan

Svi delegati (njih trideset i osam) su se pridružili i svečanom ručku nakon Skupštine koja je završila uz ugodno druženje.

                

    

       

     

 

 

      

 

 

 

 

Skip to content