Pretražite stranicu

Close me
Srijeda, Srpanj 28, 2021
HSUTI / Baza znanja / Aktualnosti / ODRŽAN 39. 40. I 41. PROŠIRENI KOORDINACIJSKI SASTANAK 8. CENTRA ZNANJA

ODRŽAN 39. 40. I 41. PROŠIRENI KOORDINACIJSKI SASTANAK 8. CENTRA ZNANJA

39. sastanakMedium

Sredinom siječnja 2020. godine održano je nekoliko proširenih koordinacijskih sastanaka 8. Centra znanja. Na 39. proširenom koordinacijskom sastanku koji se održao 8. siječnja u prostoru Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Kneza Mislava 7, prezentiran je članak KUN POSI koji je za Alternativno izvješće priredio SDDH. Zatraženo je da prilozi Alternativnom izvješću budu pregnantniji i koncizniji. HSUTI je prezentirao svoj prilog za Alternativno izvješće u obliku komentara članka 33. Konvencije KUN POSI „Nacionalna provedba i praćenje.“

 

40. prošireni koordinacijski sastanak 8. Centra znanja imao je i dodatnu točku, a to su izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Riječ je o radnom dokumentu iz Ministarstva, koji brojnim inovacijama potire prava OSI. Prisutni su iznijeli argumentirane kritike dokumenta.

41. prošireni koordinacijski sastanak 8. Centra znanja održao se 14. siječnja u prostoru Hrvatskog saveza slijepih Draškovićeva 80. Tema sastanka bila je organizacija zadataka i podjela poslova, kao i rokovi za kompletiranje Alternativnog izvješća. Nadalje, utanačen je sastanak s Pravobraniteljicom za osobe sa invaliditetom, povodom najavljenih izmjena Zakona o socijalnoj skrbi na kojem će sudjelovati pet predstavnika 8. Centra znanja.j

39. sastanak 1

40 kordin.1

41. koordinacijski