Pretražite stranicu

Close me

Izborna skupština SOIH-a

20170707 112504

Dana 07. 07. 2017. g. održana je Izborna skupština Zajednice saveza osoba s invaliditetom - SOIH, na kojoj su od 34 delegata bila prisutna 26. Prema Statutu SOIH-a, Skupština je imala ovlasti donositi pravovaljane odluke.

Prema Dnevnom redu, odrađeno je 15 točaka.

Za predsjednika SOIH-a ponovno je izabran dr. Zorislav Bobuš, a za dopredsjednike imenovani su Josip Petrač i Marica Mirić.

Članovi predsjedništva su svi predsjednici saveza (njih 11).

Jednoglasno su izabrana i ostala tijela upravljanja SOIH-a.

Između ostalog, donijeta je i odluka o visini članarine za 2018. godinu, pa će tako redovne članice plaćati članarinu u visini od 1000 kn, a pridružene od 500 kn.

HSUTI su na Izbornoj skupštini zastupali predsjednica i dopredsjednik Saveza.

20170707 112509

20170707 112516

20170707 112626

20170707 112633

20170707 112641

 

HSUTI

Ukoliko želite saznati koja prava i beneficije ostvarujete učlanjenjem vaše udruge u HSUTI kontaktirajte nas

Uštedite vrijeme

Ukoliko želite saznati koja prava i benificije ostvarujete učlanjenje Vaše udruge u HSUTI kontaktirajte nas

Podrška

Ukoliko želite saznati koja prava i benificije ostvarujete učlanjenje Vaše udruge u HSUTI kontaktirajte nas